กระดานข่าวPRETCAS'61 คืออะไร

ด้วย ทปอ. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบใหม่ จากเดิม รับตรง/แอดมิชชัน เป็น TCAS เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาทำให้นักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2561 เป็นต้นไป ต้องใช้ระบบการคัดเลือกแบบใหม่ (TCAS) ซึ่งจัดให้มีการคัดเลือกเป็น 5 รอบ ในแต่ละรอบมีเงื่อนไขการคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป และที่สำคัญที่สุดคือในรอบที่ 2 ซึ่งมีสัดส่วนการรับสมัคร มากถึง 68,000 ที่นั่ง คิดเป็น 33% ของที่นั่งทั้งหมดของการรับ ถือว่าเป็นรอบที่รับมากที่สุด ซึ่งนักเรียนจะยังไม่ทราบผลคะแนนจากการสอบ แต่จำเป็นต้องสมัครและเลือกอันดับที่ต้องการเข้าโดยที่ไม่ทราบคะแนน ทำให้นักเรียนจำนวนมาก ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะสาขา ซึ่งอาจจะมีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกหากเลือกคณะที่มีคะแนนสูงเกินไป หรือน่าจะได้คณะที่ดีกว่าตามที่ตัวเองใฝ่ฝัน แต่ไม่ได้เลือกด้วยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะได้คะแนนเท่าใด และมีโอกาสสอบติดมากน้อยเพียงใด

PRETCAS’61 คือ โครงการที่จะทำให้นักเรียนได้ทราบคะแนนสอบของตัวเองก่อนจะยื่นเลือกคณะสาขาใน TCAS รอบที่ 2 และ 3 โดยในโครงการจะเป็นการทดลองสอบข้อสอบกลาง ประกอบด้วย GAT PAT 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์ ซึ่งครอบคลุมการสอบโครงการใหญ่ๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มศว โควตา มช. โควตา มข. โควตา ม.อ. เป็นต้น

ติดตามข่าวสารได้ที่ : http://www.admissionpremium.com/pretcas/