กระดานข่าว
รับตรง 61 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 โครงการดังนี้คือ

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2. โครงการผู้พิการ
3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
- GPAX  5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด ดูที่ระเบียบการ

เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์

กำหนดการ
รับสมัคร : 2 - 25 ตุลาคม 2560สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpagecosciswunews
Website                : ทรูปลูกปัญญา / ระบบสมัครนิสิตใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับตรง 64 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ข้อมูลและระเบียบการสมัคร
ระบบสมัครนิสิตใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ที่มา : รายละเอียดการรับสมัคร