กระดานข่าว


SMST Open house 2019 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 17

การรวมตัวครั้งใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 22สถาบัน รวมถึงคณะเภสัชศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยภายในงานมีทั้งภายในงาน ท่านผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ระดับ First Class
- รู้จัก โรงเรียนแพทย์ทุกสถาบันทั่วไทยแบบ รู้ลึก รู้จริง
- ไขทุกข้อสงสัยเรื่องหมอ ๆ กับนิสิตนักศึกษาแพทย์แบบตัวต่อตัว
- เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเป็นแพทย์ จากวิทยากรสุด exclusive
- สนุกไปกับ 7 กิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนได้ทดลองเป็น "คุณหมอตัวน้อย" เช่น เจาะเลือด เย็บแผล

วันจัดกิจกรรม            19 ต.ค. 2562           • ไป-กลับ
จำนวนรับ                  ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย 300 บาท 

กำหนดการ
• รับสมัคร 05 ส.ค. 62 - 05 ต.ค. 62 
• วันจัดกิจกรรม 19 ต.ค. 62

สถานที่จัดกิจกรรม   แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน
จัดโดย                   สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ