กระดานข่าว

โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 50 คน


รับสมัคร 8 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2556