กระดานข่าว

โควต้า กีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556


สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/
ภายวันอังคารที่ 2 – พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555


รายละเอียดเพิ่มเติมโพสต์โดย แอดเดียร์