กระดานข่าว

รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนคร 2557


รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําปีการศึกษา 2557


คณะและจำนวนการรับ
- วิทยาลัยฝึกหัดครู 740 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 555 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 975 คน
- คณะวิทยาการจัดการ 825 คน
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 700 คน
- พุทธวิชชาลัย 30 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา ชั้นม.6 / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า ( ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ )
- GPAX ( ตามแต่ละสาขากำหนดไฟล์แนบ )
- รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ


สาขาวิชาที่รับสมัคร : ดาวน์โหลด

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา

ดาวน์โหลด : รับตรง ราชภัฎพระนคร 2557