กระดานข่าว

โควตาโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2557
   
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 50 คน  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PATดาวน์โหลดระเบียบการ : Click