กระดานข่าว

รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  57 : โครงการรับตรงโดยใช้คะแนนGAT/PATและวิชาสามัญ7วิชา เป็นโครงการรับตรงทั่วประเทศ มีคณะดังๆเปิดรับเช่น เภสัช วิศวะ ศึกษาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ แล้วยังมีระเบียบการใหม่ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการเพชรนครินทร์