กระดานข่าวกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัคร : 2 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร
+   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
+   เป็นชายโสด อายุ 17 - 20 ปี ( ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2537 - 31 ธันวาคม 2540 ) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน 2557 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือต้องมีอายุ 21 - 24 ปี
+   มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดา เป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดามิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : ระเบียบการ เว็บไซต์