กระดานข่าว

รับตรง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2557คุณสมบัติ
ระดับปริญญาตรี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
- รายละเอียดแยกตามแต่ละสาขา ( ตามไฟล์แนบ )

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือ เทียบเท่า ( หลักสูตร ปวช. )
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ( หลักสูตร ปวส. )

กำหนดการ
ระดับปริญญาตรี

                 
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี


สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ดาวน์โหลด : รับตรง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี
                  รับตรง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี