กระดานข่าว

U-ADD+ Summer พิเศษ พิเศษ พิเศษ สำหรับ 50 คนเท่านั้นจ้าU-ADD+  Summer พิเศษ พิเศษ พิเศษ สำหรับ 50 คนเท่านั้นจ้า

กิจกรรม พิเศษ สำหรับ 50 คน เท่านั้น 
สำหรับ  การติว 7 วิชาสามัญ

-GAT
-PAT
-O-NET
-SAT
-SMART-I
-นิติศาสตร์
-ภูมิศาสตร์
-รัฐศาสตร์
-ติวสอบสัมภาษณ์
-ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-293-3131