กระดานข่าว

รับตรง 61 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ ผ่านระบบ #TCAS61 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - อ่านต่อ

ด้วย ทปอ. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบใหม่ จากเดิม รับตรง/แอดมิชชัน เป็น TCAS เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาทำให้นักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2561 เป็นต้นไป ต้องใช้ระบบการคัดเลือกแบบใหม่ (TCAS) ซึ่งจัดให้มีการคัดเลือกเป็น 5 รอบ - อ่านต่อ

- อ่านต่อ

สำหรับ งาน "สัปดาห์เภสัชวิชาการ" งานที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าเภสัชกรทำอะไรได้บ้าง เจาะลึกถึงบทบาทของเภสัชกรแบบเต็มอรรถรสและกิจกรรมสนุกๆ มากมายภายในงาน ซึ่งบอกเลยว่า พลาดไม่ได้จริงๆ นะคะในจุดนี้!? - อ่านต่อ

ยูแอด เปิดรับสมัคร ม.4-ม.5 หลักสูตรเพื่อการเตรียมพร้อมสู่ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ - อ่านต่อ

โครงการ Tour KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (Admission and Recruitment Office) จึงจัดโครงการ Tour KMUTT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป - อ่านต่อ

โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมายเนื่องในวันรพี จะจัดกิจกรรมขึ้นก่อน โดยรับผลงานเข้าประกวดจนถึง 25 กรกฎาคม เท่านั้น โดยการประกวดเรียงความ น้องม.ปลายเข้าร่วมส่งผลงานได้ทางอีเมลล์ - อ่านต่อ

U-ADD+ Summer พิเศษ พิเศษ พิเศษ สำหรับ 50 คนเท่านั้นจ้า

U-ADD+ Summer พิเศษ พิเศษ พิเศษ สำหรับ 50 คนเท่านั้นจ้า กิจกรรม พิเศษ สำหรับ 50 คน เท่านั้น สำหรับ การติว 7 วิชาสามัญ ก้าวสู่มหาวิทยาลัย ก้าวไปกับ U-ADD+ ที่เดียวจบ ปรึกษาฟรี 24 ชม.ที่ 085-293-3131 - อ่านต่อ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา - อ่านต่อ

รับตรง สาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มธ. BEC 57

มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

รับตรง ทุนเพชรดาวรุ่ง (ฟุตบอล ชาย) มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ 57

มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาทุนเพชรดาวรุ่ง (ฟุตบอล ชาย) - อ่านต่อ

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและนักศึกษาไทยที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

โดยที่มหาวิทยาลัย เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 57

การรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 - 31 มกราคม 2557 - อ่านต่อ

ระเบียบการ รับตรง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ภาคปกติ ได้แก่ โควตาทุนเพชรสุนันทา , โควตาความสามารถวิชาการ และ โครงการรับตรง เปิดรับสมัคร 7 ตค ถึง 6 ธค 2556 - อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เตรียมเปิดรับนศ.ใหม่ในเดือน ธ.ค

นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เตรียมตัวให้พร้อม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือมีกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี - อ่านต่อ

ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักศึกษาทั้งสิ้น 10 คนด้วย วิธีการรับ 2 แบบ คือ การคัดเลือก จำนวน 36 คน แบบที่ 2 การสอบตรง จำนวน 4 คน - อ่านต่อ

ม.สยาม ให้ทุนเรียนฟรี คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจมีความประสงค์จะรับ สมัครนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ทุน โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน - อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 4 รุ่น และตามโครงการนี้นักศึกษาจะต้องมีสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนต่างๆ ที่เปิดสอนในเขตจังหวัดนครปฐม - อ่านต่อ

การรับโควต้า เรียนดี หรือโควต้าพื้นที่ ของคณะ / วิทยาลัย รับสมัครวันที่ 2 กรกฏาคม - วันที่ 30 สิงหาคม 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ดูรายละเอียด และการสมัครเข้าศึกษา http://www.admission.kmutnb.ac.th/page_PrakatRapsamak.html - อ่านต่อ

Update รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 57 : โครงการรับตรงโดยใช้คะแนนGAT/PATและวิชาสามัญ7วิชา เป็นโครงการรับตรงทั่วประเทศ มีคณะดังๆเปิดรับเช่น เภสัช วิศวะ ศึกษาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ แล้วยังมีระเบียบการใหม่ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โครงการเพชรนครินทร์ - อ่านต่อ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดหลักสูตรปริญญาตรีใหม่ ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเพื่อตอบสนองความต้องการเรียน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ และภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ใช้งานได้ หลักสูตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (Japanese Human Resources Management : HR) - อ่านต่อ

โควตาพิเศษ ทุนสนับสนุนการศึกษา ม.ศรีปทุม ปี 57

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ